1 SQL چیست ؟

2   اجزای SQL و معرفی آنها

3    آشنایی با دستور INSERT و نحوه عملکرد آن

4    آشنایی با دستور UPDATE و نحوه ی عملکرد آن

5    نحوه ی BACKUP گیری از اطلاعات SQL Server و Restore کردن آن

6   آشنایی با دستور DELETE و نحوه ی عملکرد آن

7    آشنایی با دستور TRUNCATE TABLE و نحوه ی عملکرد آن

  8  آشنایی با View ها یا نمادها

 

چیست ؟   SQL

SQL یک زبان ارتباط با DBMS   و بانک اطلاعاتی است.

اجزای SQL و معرفی آنها

SQL دارای 2 قسمت است:

آشنایی با دستور INSERT و نحوه عملکرد آن

دستوری بنویسید که یک رکورد در جدول City Info درج کنید ؟

اگر CID ، Identity باشد نمی توانیم به آن مقدار بدهیم یعنی در Query بالا باید حذف شود.

    می توان دستور SELECT را زیر دستور INSERT قرار داد و چند بار اجرا کرد. با این کار هرچند بار که اجرا کنیم سطر اضافه می شود.

    اگر ترتیب ستون ها را جا به جا کنیم ترتیب مقادیر باید بر اساس ترتیب ستون ها باشد.

    فرض می کنیم 4 ستون داریم اگر به یکی از ستون ها مقدار ندهیم مقدار پیش فرض را در آن قرار می دهد و مشکلی ندارد و اجرا می شود.(یا می توان به آن ستون مقدار DEFULT را داد که همان مقدار پیش فرض است.)

آشنایی با دستور UPDATE و نحوه ی عملکرد آن

نتیجه اجرای دستور زیر را بنویسید ؟

این دستور Population را برابر با 100 قرار می دهد برای کدام سطر ؟

چون شرط قرار ندادیم آن را برای همه سطرها اعمال می کند.

نتیجه اجرای دستور زیر را بنویسید ؟

بر روی سطر CID = 140  آن تغییرات را اعمال می کند.

نتیجه اجرای دستور زیر را بنویسید ؟

این دستور Population سطر 70 را در 2 ضرب می کند و به جای مقدار قبلی به روز رسانی می کند و چون دستور SELECT در آخر قرار گرفته است هر چند بار که اجرا کنیم مقدار ان به روز می شود.

نتیجه اجرای دستور زیر را بنویسید ؟

یعنی State آن هر چه که هست اول و آخر آن یک کروشه قرار بگیرد و اگر چند بار اجرا کنیم تعداد کروشه های اول وآخر آن همینطور اضافه می شود.

نحوه ی BACKUP گیری از اطلاعات SQL Server و Restore کردن آن

برای Backup گیری از DataBase موردنظر مسیر زیر را طی می کنیم :

 

با طی کردن مسیر بالا پنجره زیر ظاهر می شود :

برای restore  کردن همان مسیر برای گرفتن BACK UP را طی می کنیم فقط به جای BACK UP ، Restore را انتخاب می کنیم که پنجره ی زیر ظاهر می شود که طبق آن عمل می کنیم :

سپس در سمت چپ پنجره بالا گزینه Option  را انتخاب می کنیم و تیک گزینه اول را می زنیم و ok .

   اگر Database  در حال استفاده باشد و بخواهیم آن را Restart کنیم طبق زیر عمل Restore را انجام می دهیم.

آشنایی با دستور DELETE و نحوه ی عملکرد آن

نتیجه دستورات زیر را بنویسید ؟

رکورد های جدول را حذف می کند.

رکوردهایی که Population آنها برابر 10000 است را حذف می کند.

رکوردهایی که State انها برابر با Gilan هست را حذف می کند.

رکوردهای سطر 80 تا 110 را حذف می کند.              

   اگر تمام رکورد های جدول CityInfo را با دستورDELETE  حذف کنیم و با دستور INSERT داده وارد کنیم ستون CID چون Identity           بود روال خود را طی می کند .

آشنایی با دستور TRUNCATE TABLE و نحوه ی عملکرد آن

دستور دیگری برای حذف است با این تفاوت که این دستور شرط ندارد و تمام رکوردهای جدول را کاملا حذف می کند و هم تنظیمات آن را RESET می کند. یعنی اگر در آن مقدار درج کنیم CID که Identity است از اول شروع می شود.

فرض کنید یک جدول به نام Stu Backup داریم که داده ای در آن وارد نکرده ایم و میخواهیم داده های جدول Student را در آن درج کنیم :

همچنین می توانیم تغییراتی بر روی داده های جدول Students  که می خواهیم در جدول StuBackup درج کنیم اعمال کنیم مثلا ('[' + First Name + ']'  ) یا (Last Name   First Name + '  ' +  ) یا  ( Age * 3 +CityID ) و ....

   برای جای گذاری داده ها باید تعداد ستون ها یکی باشد و نوع داده ها نیز با هم یکی باشد.

آشنایی با View ها یا نمادها

در واقع یک Snapshot of data است ، مثلا دستور زیر اصلا در پایگاه داده موردنظر وجود ندارد در واقع یک View یا نمایی از جدول است :

  ما می توانیم دستور بالا را به عنوان یک View ذخیره کنیم و بعدا از آن استفاده کنیم. برای اینکه یک دستور را تبدیل به View کنیم و بعدا از آن استفاده کنیم طبق زیر عمل می کنیم :

   از این پس می توانیم به عنوان یک جدول از آن استفاده کنیم و در Query بعد از دستور FROM به جای نام جدول نام آن View را می نویسیم.