1      معرفی دستور  ORDER BY و حالت های آن

2      آشنایی با قابلیت Identity Specification در محیط SQL Server

3   طریقه قراردادن مقدار پیش فرض در یک ستون

 

 

اپراتور LIKE : ما یک بخشی داریم به نام Wildcard Characters یا کاراکترهای Wildcard که تعداد آنها زیاد است دو نوع مهم آن (% ، _ ) است.

Underline ( _ ) :هر _ به معنی یک کاراکتر است.

درصد (% ): به معنی 0 تا N کاراکتر است.

مثال )Query  بنویسید که تمام آنهایی که اول اسم آنها کاراکتر M هست را نشان دهد؟

مثال ) Query بنویسید که تمام آنهایی که در اسمشان کاراکتر M هست را نشان دهد؟

      خروجی دستور زیر به چه صورت است ؟

تمام اسمهایی را که 4 کاراکتری است را نمایش می دهد.

      خروجی دستور رو به رو چگونه است؟

      اگر بخواهیم 5 کاراکتر یا بیشتر باشد به صورت زیر عمل می کنیم.

-          معرفی دستور  ORDER BY و حالت های آن

مرتب سازی با دستور ORDER BY انجام می شود. وقتی شما عبارت ORDER BY را مشخص نمی کنید دستور SELECT به طور پیش فرض خروجی را بر اساس ستون کلیدی جدول مرتب می کند.(به صورت صعودی)

دستور ORDER BY ، 2 حالت دارد :

1.      Asc  ) Ascending) (صعودی)پیش فرض است.

2.      Desc (Descending) (نزولی)

دستوررو به رو یعنی چه؟

یعنی اول بر اساس f name مرتب می کند آنهایی که f name آنها یکی است را بر اساس Age مرتب می کند و آنهایی که Age آنها یکی است را بر اساس City  مرتب می کند.( اگر هم f name یکی نباشد دیگر قسمت های بعدی اجرا نمی شود.)

      اگر بخواهیم به صورت DESC مرتب شود در آخر آن یک DESC قرار می دهیم .

مثال ) Query بنویسید که اطلاعات 3 دانشجوی آخر جدول Students را نمایش دهد.(با فرض اینکه جدول n تا دانشجو دارد اطلاعات 3 تای آخر را می خواهیم:

-          آشنایی با قابلیت Identity Specification در محیط SQL Server

برای فیلد ID که کلید است قابلیتی وجود دارد که با فعال کردن ان SQL به صورت پیش فرض یک مقدار منحصربه فرد به آن میدهد تنظیمات آن در شکل زیر نشان داده شده است:

      ستونی که مقدار Identity دارد را نمی توانید به صورت دستی تغییر دهید.

      اگر یک ستون را حذف کنیم Identity روال خود را ادامه می دهد و ID حذف شده برنمی گردد.

-          طریقه قراردادن مقدار پیش فرض در یک ستون

برای قرار دادن مقدار پیش فرض برای یک ستون (که اگر مقدار ندادیم خالی نماند و آن مقدار پیش فرض جایگزین آن شود)ستون موردنظر را انتخاب و طبق شکل های زیر تنظیمات را انجام می دهیم.

برای مقادیر رشته ای:

برای مقادیر عددی: